کاوشگران صنعت پارس آرین بزرگترین اختراع تاریخ | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

بزرگترین اختراع تاریخ

Invisibilityدانشمندان به تازگی وارد فاز جدیدی از اطلاعات برای پروژه‌ای به نام تحقیقات Metamaterials یا فراماده رسیده‌اند که می‌تواند آینده زندگی بشر را به صورت کلی متحول سازد.

نخستین گام‌های این پروژه مربوط به نامرئی سازی بودند که در دانشگاه تکنولوژی نانیانگ محققی به نام ژانگ بایله توانست یک محفظه نامرئی ساز را بسازد که با قرار دادن اجسام درون آن کاملا می‌توانست آنها را از دید افراد حاظر مخفی کند.

ولی پروژه فراماده به گام‌هایی بزرگتر می ‌اندیشد و تصمیم دارد تا با ایجاد دیواره امواج کارهای بزرگی را صورت دهد. در نخستین گام پروژه برای ایجاد دیواری از امواج برای عایق صوتی ساختن اتاق‌ها مورد آزمایش قرار خواهد گرفت ولی در ادامه هدف اصلی پروژه ایجاد امواج به دور ساختمان‌ها و شهرها برای جلوگیری از بلایای طبیعی مانند سونامی و زلزله خواهد بود.

دیوید اسمیت از دانشگاه دوک در این باره می‌گوید:« ما با کمک فراماده خواهیم توانست موارد فراوانی را اشکار کنیم و شنل نامرئی کننده تنها یکی از مواردی است که قادر به ساخت آن خواهیم بود ولی تاثیر این محصول چندان مهم نیست و ما به دنبال ایجاد محصولاتی هستیم که بر زندگی افراد تاثیر مستقیم بگذارد.»

این تئوری از سال 1990 آغاز شد و به تدریج به پیشرفت‌های شگفت انگیز منجر شد و شاید حتی ما در پیری شاهد عملیاتی شدن استفاده از فراماده باشیم ولی آینده ثابت خواهد نمود که این تئوری تا چه حد می‌تواند حیات بشر را تحت تاثیر خود قرار داده و بهبود بخشد.