کاوشگران صنعت پارس آرین درختی جادویی و معلق در هوا بر روی تنه خود! | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

درختی جادویی و معلق در هوا بر روی تنه خود!

treeداشتن یک ذهن خلاق از سوی یک هنرمند می تواند درختی را به شکلی جادویی بر روی هوا و در حالی که بر روی تنه خود قرار دارد معلق نگهدارد. اما چه جادویی باعث می شود تا درختی به این شکل بر روی هوا معلق باشد؟

Daniel Siering و Mario Shu دو هنرمندی که با کشیدن یک پوشش پلاستیکی بر روی تنه درخت و نقاشی پس زمینه درخت به شکل هنرمندانه ، به همان شکلی که وجود دارد ، باعث شده تا اینطور به نظر برسد که درخت بر روی تنه خود به شکل معلق قرار گرفته است.

tree-2

طراحی شیارهای دو طرف تنه درخت که نشان دهنده قطع شدن درخت است بسیار زیبا طراحی شده است .از آنجایی که این درخت در کنار جاده قرار گرفته است رانندگان خودروهای عبوری با دیدن این صحنه چه عکس العملی خواند داشت .شاید چند صحنه تصادف هم در کنار این درخت ببینیم !