کاوشگران صنعت پارس آرین درست کردن شارژر با خاک و گل در آفریقا | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

درست کردن شارژر با خاک و گل در آفریقا

electrisitehبا گل چه چیزی میتوان درست کرد؟ میتوان یک ظرف گلی ساخت و با حرارت دادن آب انرژی الکتریسیته درست کرد ؟ یعنی همان ترمو الکتریک ؟ این ویدیو رااز دست ندهید .