کاوشگران صنعت پارس آرین سری فوریه با نرم افزار Maple | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

سری فوریه با نرم افزار Maple

سورس برنامه سری فوریه با نرم افزار Maple برای درس ریاضی مهندسی و آقای خورشیدی

مدل اول

 مدل دوم

 مدل سوم