کاوشگران صنعت پارس آرین سیستم تامین اجتماعی مهندسی نرم افزار | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

سیستم تامین اجتماعی مهندسی نرم افزار

تجزیه وتحلیل سیستم تامین اجتماعی برای درس مهندسی نرم افزار

 

توجه:

دیاگرام های این پروژه با نرم افزار visio طراحی شده است:

امکانات پروژه:

1-نمودار سطح صفر

2-نمودار سطح یک

3-نمودارسطح دو

4-نمودار ERD

5-دیاگرام use case

6-دیاگرام sequense

7-دیاگرام همکاری

8-سناریو اصلی

9-دیاگرام حالت

10-نمودار تجزیه و تحلیل


دانلود رایگان