کاوشگران صنعت پارس آرین فیلترینگ تلگرام شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای در این مورد نداشته است | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

فیلترینگ تلگرام : شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای در این مورد نداشته است

در پی اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی برتصویب فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام توسط شورای عالی فضای مجازی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این موضوع را تکذیب کرد.

محمد حسین پور در مصاحبه با خبرنگار مهر، گفت: شورای عالی فضای مجازی هیچگونه مصوبه ای مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام نداشته است. مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: هر گونه مصوبه ای که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد فقط توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام عمومی می شود و در سایت مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منعکس می شود و قابل رویت می باشد. براساس گزارش مهر، حمیده زرآبادی نماینده مجلس بیان کرده است که فیلترینگ تلگرام به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.