کاوشگران صنعت پارس آرین هوش مصنوعی | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

هوش مصنوعی

مجموعه برنامه های هوش مصنوعی (مخصوصا استاد رضائیان پاسارگاد شیراز)

TicTacToe این برنامه به 3 نوع مختلف : (Turbo C)

 Wumpus هیولا: (#Visual Stadio C)

 8Queen  برنامه هشت وزیر: (Turbo C)

 Chess شطرنج: (Turbo C)

 جارو برقی: (Turbo C)

 پیمایش گراف از کوتاه ترین مسیر: (Turbo C)

 ShlMISGoTo1LastReleas : (پاسکال)

 

 

TicTacToe این برنامه به 3 نوع مختلف : (Turbo C)

دانلود

دانلود

دانلود

 

Wumpus هیولا: (#Visual Stadio C)

دانلود

 

 8Queen  برنامه هشت وزیر: (Turbo C)

دانلود

 

Chess شطرنج: (Turbo C)

دانلود 1

دانلود 2

 

جارو برقی: (Turbo C)

دانلود 1

دانلود 2

 

پیمایش گراف از کوتاه ترین مسیر: (Turbo C)

دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

 

ShlMISGoTo1LastReleas : (پاسکال)

دانلود