کاوشگران صنعت پارس آرین چند بازی در #C | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

چند بازی در #C

چند بازی در #C سی شارپ

نکته :  csgl.nativer رو باید به سیستم 32 کپی کنید

بازی Opengl

یازی هواپیمای شکاری

بازی حدسی خیلی ساده

بازی فکر و بکره

بازی مارو پله

دانلود بازی با opengl

دانلود بازی هواپیمای شکاری

T : بالا رفتن
G: پایین اومدن
Space : تیر زدن

دانلود بازی هواپیمای شکاری دیگر

w : بالا رفتن
s: پایین اومدن
Space : تیر زدن

دانلود بازی حدسی خیلی ساده

دانلود بازی فکر و بکره

دانلود بازی مارو پله