کاوشگران صنعت پارس آرین کار با DB در #C | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

کار با DB در #C

یک نمونه کار با DB که عملیات زیر را توسط یک کلاس که نیز به صورت DLL در آمده و در برنامه ویندوزی اضافه شده ، انجام می دهد. در #C

  Connect *

 Select *

 Insert *

 Update *

 Delete *

دانلود فایل

برچسب ها