کاوشگران صنعت پارس آرین گروه درسی | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر - Part 3

گروه درسی

چند پروژه Api به زبان دلفی
۰

چند پروژه Api به زبان دلفی

همروند
۰

همروند

چند پروژه Api به زبان دلفی
۰

چند پروژه Api به زبان دلفی

سیستم انتخاب واحد مهندسی نرم افزار
۰

سیستم انتخاب واحد مهندسی نرم افزار

مرتب سازی در طراحی الگوریتم
۰

مرتب سازی در طراحی الگوریتم

آزمایشگاه معماری — پاسارگاد شیراز
۰

آزمایشگاه معماری — پاسارگاد شیراز

پروژه کتابخانه بانک اطلاعاتی
۰

پروژه کتابخانه بانک اطلاعاتی

پروژه کتابخانه بانک اطلاعاتی #SQL & C
۶

پروژه کتابخانه بانک اطلاعاتی #SQL & C

هوش مصنوعی
۰

هوش مصنوعی

گزارش کار طراحی الگوریتم
۰

گزارش کار طراحی الگوریتم

ریاضی گسسته
۰

ریاضی گسسته

مکانیزه کردن سیستم حضور و غیاب
۱

مکانیزه کردن سیستم حضور و غیاب

سیستم رزرواسیون هتل
۰

سیستم رزرواسیون هتل

سیستم Data dictionary
۰

سیستم Data dictionary

سیستم مکانیزه اطلاعات بیمارستان (HIS)
۰

سیستم مکانیزه اطلاعات بیمارستان (HIS)

طراحی الگوریتم
۰

طراحی الگوریتم

مجموعه تمرینات کلاسی درس شبیه سازی
۰

مجموعه تمرینات کلاسی درس شبیه سازی

پروژه شبیه سازی دستی
۰

پروژه شبیه سازی دستی

سورس بازی دوز با ویژوال بیسیک
۰

سورس بازی دوز با ویژوال بیسیک

سورس بازی شطرنج با ویژوال بیسیک
۰

سورس بازی شطرنج با ویژوال بیسیک