تلفن تماس : ۰۹۱۷۱۱۵۱۴۹۷
آدرس : شیراز – همت شمالی – مابین کوچه ۱۰ و ۱۲ – ساختمان راستین