طراحی وب سایت شرکت فارس بایرکس
بزرگترین تولید کننده انواع کیت های آزمایشگاهی

در این وب سایت سعی بر معرفی انواع کیت ها و لوازم آزمایشگاهی شده است.
*برنامه نویسی سفارشی وب سایت
طراحی وب سایت شرکت فارس بایرکس پارس آرین